Horizon Europe je evropski sistem za podpiranje inovacij, ki bo trajal od leta 2021 do 2027. Skupni proračun za podporne programe v okviru Horizon Europe je bil potrjen 11. 12. 2020 v višini 95,5 milijard EUR.

EIC Pospeševalnik (EIC Accelerator)

EIC Accelerator (pospeševalnik) je podporni instrument za mala in srednje velika podjetja ter zagonska podjetja, ki razvijajo inovativne projekte z visokim potencialom rasti. Projekti morajo biti izvirni, prepoznavni in morajo prispevati h koreniti spremembi (globalnega) trga. Najboljši projekti prejmejo podporo v obliki nepovratnih sredstev do 2.5 milijonov  EUR in do 15 milijonov EUR kapitalskih naložb. EIC pospeševalnik bo, kot v preteklih letih, financiral uvajanje oziroma razvoj inovativnih izdelkov in storitev iz kateregakoli področja (EIC Accelerator Open), hkrati pa EU komisija še posebej išče projekte iz prednostnih razvojnih področij, ki so ključnega pomena za prihodnost Evrope. V ta namen bodo objavljeni razpisi EIC Accelerator Challenges za financiranje prebojnih inovacij na področju digitalizacije, zdravja in Evropskega zelenega dogovora (European Green Deal).

EIC Pathfinder

EIC Pathfinder, naslednik Future and Emerging Technologies (FET) v programu Obzorje 2020 (H2020), bo namenil več kot 300 milijonov EUR nepovratnih sredstev za izvirne in prepoznavne nove ideje, ki jih bodo prijavili mednarodni konzorciji raziskovalcev. Financiranje bo potekalo preko javnih povabil in inovativnih izzivov.

EIC Pathfinder OPEN bodo podprli projekte iz katere koli industrije z do 3 mio EUR na projekt. Rok za oddajo projektov je maj 2021.

EIC Pathfinder CHALLENGES bo iskal projekte iz prednostnih področij EU. Višina dodeljenih nepovratnih sredstev zmagovalnim projektom bo do 4 milijone EUR na projekt. Področja, ki so trenutno odprta:

  • ZAVEDANJE (zavedanje v sistemih umetne inteligence (consciousness in Artificial Intelligence systems)
  • Orodja za merjenje in stimulacijo možgan (Tools to measure & stimulate activity in brain tissue)
  • Nove tehnologije na področju celične in genetske terapije (Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy)
  • Novi načini zelene proizvodnje vodika (Novel routes to green hydrogen production)
  • Novi živi materiali (engineered living materials)

Rok za oddajo prijav za »EIC Pathfinder Challenges« je 27. oktober 2021. Za nekatere izzive bo na voljo možnost samostojne (ne konzorcijske) prijave.